• Old Stars/Walking Footbal

 • Met OldStars/walking football wordt er een aangepaste spelvorm aangeboden voor voetbal op latere leeftijd. Deze spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en op een verantwoorde wijze willen blijven bewegen. 

  Bewegen, gezelligheid en sociaal contact
  Op 13 September 2018 zijn we bij RKSV Mierlo-Hout gestart met walking football. Deze voetbal variant is geschikt voor 55-plussers, zowel voor mannen als vrouwen. Het is niet van belang of je een voetbalverleden hebt. De insteek is dat iedereen mee moet kunnen doen. Bij OldStars walking football ligt de nadruk op bewegen, gezelligheid en sociaal contact. We zijn dan ook een gezelligheidsteam waarbij actief bezig zijn en plezier maken goed samengaan.

  OldStars commissie
  De OldStars commissie zorgt ervoor dat de sfeer gezellig en gemoedelijk blijft. En ondersteunt initiatieven die te maken hebben met het sociale aspect van de groep (zoals BBQ, een uitje, een biljart- of kaartmiddag). Bovendien organiseert de OldStars commissie deelname aan oefenwedstrijden en toernooien. De OldStars commissie (zie onder) behartigt de belangen van de OldStars binnen de vereniging richting het bestuur.

  Trainen
  We trainen/spelen elke donderdag van 10:00 uur tot 11.30 uur op sportpark De Beemd in Mierlo-Hout. De trainingen staan onder leiding van een trainer/begeleider te weten Frans van de Kimmenade. Na afloop drinken we gezellig een kop koffie als afsluiting. We verwachten dat je er naar streeft om zoveel mogelijk aanwezig te zijn, maar een keer oppassen op de kleinkinderen of een vakantie is natuurlijk ook belangrijk.

  Toernooien en oefenwedstrijden
  We nemen geregeld deel aan toernooien of we spelen oefenwedstrijden. Hiervoor maken we geen onderscheid in sterke of zwakke teams. We vertegenwoordigen hierbij RKSV Mierlo-Hout, voor voetbalkleding wordt gezorgd.

  Spelregels
  We spelen walking football volgens de regels en de richtlijnen van de KNVB. De voornaamste spelregelwijzigingen zijn:

  1.Het rennen zonder en met bal is niet toegestaan;
  2.Een intrap en indribbel is de manier om het spel te hervatten;
  3.Buitenspel is niet van toepassing op OldStars walking football;
  4.De bal mag niet boven heuphoogte worden gespeeld;
  5.OldStars walking football wordt gespeeld zonder keepers;
  6.Lichamelijk contact is niet toegestaan.

  Klik HIER voor de volledige spelregels van de KNVB.

  Veilige beweegomgeving

  We vinden het belangrijk dat iedereen veilig kan bewegen op het sportpark. Dat houdt in dat we iedereen respecteren en in zijn/haar waarde laten. We verwachten dan ook van onze deelnemers dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

   De aangepaste spelregels van het walking football zorgen ervoor dat de kans op blessures minimaal is maar dat wil niet zeggen dat je nooit een blessure kan krijgen. Elke dinsdagavond …. (Tijd) is er op het sportpark een fysiotherapeut aanwezig om naar de blessure te kijken. Loop gerust eens binnen bij het inloop spreekuur als je twijfelt over een hardnekkige steeds terugkerende pijn. Op het sportpark is een verbandtrommel aanwezig met alle noodzakelijke materialen voor klein letsel. Ook zijn er koelelementen en beschikken we over een AED apparaat.

  Als er medische gegevens zijn die voor ons handig zijn om te weten laat het dan weten. We gaan hier vertrouwelijk mee om.

  Communicatie
  Van alle nieuwe OldStars wordt een foto gemaakt en geregistreerd in een zogenaamd ‘smoelenboek’. De communicatie verloopt in principe via een WhatsApp groep dat op een nette manier wordt gebruikt. Beschik je niet over WhatsApp of wil je hier niet aan deelnemen dan word je telefonisch geïnformeerd. We stellen het op prijs als je het doorgeeft als je een keer verhinderd bent.

  Contributie
  De contributie bedraagt EUR 18,50 per kwartaal en wordt via automatische incasso geïncasseerd. Je bent dan zowel lid van RKSV Mierlo-Hout en de KNVB, zodat ook de verzekering goed geregeld is.

  Commissie Walking Football.
  Peter Verberne
  Renee Klaassen
  Frie Ligteringen
  Riny van Oorschot

  Tel.: 06-513.69.517 of ledenadministratie@rksv-mierlo-hout.nl

 • Videoverslag 1e training

  Klik HIER voor een video-verslag van de eerste training.