• Normen en Waarden

  • RKSV Mierlo-Hout is een vereniging die goede normen en waarden erg belangrijk vindt. Eenieder die binding heeft met RKSV Mierlo-hout hetzij als speler, als kaderlid, als ouder of als toeschouwer dienen zich te realiseren dat zij de vereniging Rksv Mierlo-Hout vertegenwoordigen en zich daarnaar dienen te gedragen.

    Klik HIER voor de statuten voor de NORMEN en WAARDEN van RKSV Mierlo-Hout.

    Verder heeft het bestuur besloten om deel te nemen aan het breder preventief beleid volgens de richtlijnen van het NOC*NSF, met ingang van april 2015 zullen stapsgewijs ALLE vrijwillgers van RKSV Mierlo Hout benadert worden voor het aanvragen van de zogenaamde VOG. Om te voldoen aan het breder preventief beleid, dienen we iedereen op de hoogte te brengen van ons protokol tot aanname van vrijwilligers en de door ons gehanteerde gedragsregels.

    Klik HIER voor het Aanname protocol Vrijwilligers

    Klik HIER voor de gedragsregels