• Gisteren 7 november 2023 heeft de gemeenteraad van Helmond de goedkeuring gegeven aan de voorbereiding voor een nieuwe accomodatie. Dit houdt in dat begin 2024 gestart kan worden met alle acties, zoals architectuur, vergunningen, tekeningen enz., zodat er hopelijk in 2025 kan worden begonnen met de werkelijke (ver)bouw van het huidige sportpark. Het bestuur is zeer verheugd dat we kunnen beginnen om er een accomodatie van allure van te maken met een uitstraling die hoort bij een club als RKSV. De eerste aanzet is al gegeven door onlangs de titel "meest gastvrije kantine" te grijpen.

    Wij hopen hiermee dat de hoogst spelende club van Helmond een voorbeeld moet worden voor diverse verenigingen.

    Het bestuur.