• Clubregels

 • Algemeen

  • Van iedereen die binding heeft met RKSV Mierlo-hout wordt verwacht dat ze zich gedragen volgens, de normen en waarden zoals die beschreven staan op de website van RKSV Mierlo-hout.
  • Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholische drank of rookwaar verstrekt.
  • Glaswerk mag niet worden meegenomen naar kleedlokaal, tribune, of veld.
  • Er mag niet gerookt worden in de kantine, in de kleedkamers en binnen het speelveld.
  • Drugsgebruik of -bezit is ten strengste verboden.
  • Het binnen het sportpark overtreden van wettelijke regels die ook buiten het sportpark gelden wordt niet getolereerd. De strafmaat wordt bepaald door de tuchtcommissie van RKSV Mierlo-hout.
  • Een speler die zijn contributie niet voldoet kan(mag) niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
  • Van kaderleden wordt verwacht dat zij binnen de vereniging een voorbeeld zijn, zich gedragen conform de normen en waarden, de afspraken in het jeugdplan naleven en hun functie zo goed mogelijk uitvoeren.
  • Als een speler een geldboete krijgt als gevolg van een rode/gele kaart, moet betreffende speler of zijn ouders de boete betalen. Is hieraan niet voldaan, dan is de speler niet speelgerechtigd.
  • Ontevredenheid over organisatorische zaken wordt eerst voorgelegd aan de trainer en/of leider en pas daarna eventueel aan de groepsleider van de betreffende afdeling.
  • Ontevredenheid over technische zaken (wisselbeleid, selectiebeleid, speelwijze, training, coaching) wordt eerst voorgelegd aan de leider en/of trainer en pas daarna eventueel aan de groepsleider.
  • Een persoon die geen functie heeft binnen de vereniging mag ook geen activiteiten uitvoeren als trainer / leider / coach zonder medeweten van de groepsleider.

  Spelers

  • Het teambelang gaat altijd boven het individuele belang.
  • Een goede voetbaluitrusting is belangrijk, het is het gereedschap van de voetballer!
   • Schoenen: zorg voor kwalitatief goede, passende en goed onderhouden schoenen.
   • Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens de training.
   • Slidingbroeken zijn toegestaan mits ze dezelfde kleur hebben en boven de knie blijven.
   • Sierraden dienen afgedaan of afgeplakt te worden zodanig dat er geen blessures door kunnen ontstaan (zowel bij de wedstrijd als op de training).
  • Van alle spelers wordt discipline verwacht. Afspraken dienen nagekomen te worden en regels te worden gevolgd. Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers.
  • Van spelers van selectieteams wordt verwacht dat zij aan alle trainingen deelnemen.
  • Van spelers van selectieteams wordt geeist dat zij er zorg voor te dragen dat zij in optimale fysieke en mentale conditie aan wedstrijden kunnen beginnen en geen last ondervinden van daags daarvoor ondernomen activiteiten. In andere gevallen is een trainer / leider gerechtigd maatregelen te nemen.
  • Wanneer een speler niet kan trainen of spelen, is hij/zij verplicht zich af te melden volgens de afgesproken teamprocedure (info bij teambegeleiding). Niet afmelden voor een training of wedstrijd en te laat komen kan gevolgen hebben.
  • Spelers die regelmatig niet komen trainen, zullen daarop worden aangesproken.
   Hun speeltijd zal gekoppeld worden aan de verrichte trainingsarbeid.
  • Als je ziek of geblesseerd bent, maar wel fit genoeg om te komen kijken, wordt er van je verwacht dat je regelmatig bij je team aanwezig bent.
  • Op verzoek van je coach/trainer dien je met een ander team mee te gaan.
  • Wees zuinig op materialen en accommodatie.
  • Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt en niet in de kleedkamer.
  • Houdt ons sportpark schoon, ruim je eigen rommel op en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Na de wedstrijd/training wordt sterk aanbevolen te douchen en daarbij badslippers dragen.
  • De kleedkamer is geen speelplaats, gedraag je je daar dan ook naar.
  • Na afloop kleedlokaal schoon en netjes achterlaten.
  • Niet met voetbalschoenen in de kantine.
  • GÊÊn kauwgum op het (kunstgras)voetbalveld.


  ALGEMENE EISEN AAN JEUGDTRAINERS EN JEUGDLEIDERS

  Bij de jeugd, zeker bij de JO7 t/m JO10 jeugd, ligt de nadruk op de voetbalopleiding en zijn de prestaties ondergeschikt aan het opleiden. De achterliggende gedachte is dat bij een succesvolle opleiding de prestaties op termijn ook zichtbaar zullen zijn.

  Het is een belangrijk streven van RKSV Mierlo-hout om technische kaderleden te stimuleren hun kennis uit te breiden hetzij door interne dan wel door externe training en opleiding.

  Meldt u daarvoor bij de groepsleider.

  Vrijwillig is niet vrijblijvend, neem uw taak serieus en neem uw verantwoording door:

  • De normen en waarden die RKSV Mierlo-hout voorstaat doornemen, uitdragen, naleven en helpen handhaven.
  • Gedisciplineerd te zijn en een voorbeeldfunctie uit te kunnen dragen.
  • Een positieve instelling te hebben.
  • Positief te coachen en training te geven.
  • Kennis hebben van de vastgelegde afspraken van RKSV Mierlo hout. Raadpleeg hierbij de regelmatig de website.

  ALGEMENE TIPS VOOR JEUGDTRAINERS EN JEUGDLEIDERS

  • Bedenk dat opleiden gaat voor winnen, zeker bij de JO7 t/m JO10 jeugd.
  • Verlang altijd maximale inzet, strijd en duelkracht. 
  • Overleg goed met de leiders van de groep als je niet meegaat naar de wedstrijden.
  • Straal enthousiasme en gedrevenheid uit.
  • Maak voor aanvang van het seizoen afspraken met de andere elftalbegeleider(s):
   (wie doet de opstelling / wie vult het wedstrijdformulier in / wie registreert wissel- en wasbeurten)
  • Neem met je spelers de club- en teamregels door. (website)
  • Zorg dat je voor een wedstrijd eerder dan de groep aanwezig bent om eventuele problemen tijdig op te kunnen lossen.
  • Denk aan de spelerspassen, kleding en intrapballen!
  • Bevorder het zelfvertrouwen van spelers laat ze merken dat je vertrouwen hebt in hem of haar en het helemaal niet erg is als ze fouten maken. Laat voelen dat je ze blijft steunen!
  • Als je een speler hebt die een hoger niveau aan zou kunnen geef dat dan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in de winter aan.
  • Een speler ontwikkelt zich op jeugdige leeftijd sterk, laat hem daarom vooral in de JO7 t/m JO11 jeugd kennis maken met diverse posities. Durf op dit gebied het wedstrijdresultaat soms ondergeschikt te maken.