• Algemene Ledenvergadering Mierlo-Hout

  Afgelopen maandag 14 november 2022 werd onze Algemene Ledenvergadering over seizoen 2021/2022 gehouden.

  Er werden, zoals te doen gebruikelijk, de voor de vereniging belangrijke items en de financiële stand van zaken besproken. Door de leden werd vervolgens decharge verleend voor het door het Hoofdbestuur gevoerde beleid. Onder andere de statuten van de vereniging zijn , met goedkeuring van de leden, aangepast in verband met de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Een ander belangrijk item was de presentatie aan de leden van Mierlo-Hout 2.0. Door Bestuurslid Communicatie Piet Verbakel werd duidelijk uiteengezet waar we als vereniging in de toekomst heen willen m.a.w. welke organisatiestructuur willen we gaan invoeren. De komende tijd zal hierop nog regelmatig worden terug gekomen en hopelijk kan alles tot tevredenheid worden ingevuld want de opzet is om het samen te doen.

  Ook werden er wederom zoals al jarenlang een goed gebruik is op sportpark “de Beemd “ deze avond een aantal jubilarissen voor hun langdurig lidmaatschap gehuldigd. Het was dit jaar een bijzonder jaar want maar liefst 4 leden werden gehuldigd voor hun 65 jarig lidmaatschap (chapeau) Dit jaar werden de onderstaande leden gehuldigd.:

  25 jarig lidmaatschap:
  Jeroen van de Vorst 
  Dave Kornuijt
  Pieter Smits

  40 jarig lidmaatschap
  Martien Zwanenberg
  Marc van de Vorst
  Hennie Vereijken

  50 jarig lidmaatschap
  Wilfried Verbakel
  Rob Klaassen
  Peter van der Putten

  65 jarig lidmaatschap
  Wim Kuijpers
  Adriaan van de Laar
  Noud Saasen
  Pierre van den Wittenboer

  Iedere jubilaris werd door de voorzitter Paul Lambrechts persoonlijk toegesproken en vervolgens werd  hen onder applaus van de overige aanwezige leden, het bijbehorende speldje opgespeld, alsmede een cadeaubon overhandigd.

  Dat Mierlo-Hout een vereniging is waar het kennelijk goed toeven is moge blijken uit het feit dat het aantal jubilarissen jaarlijks alleen maar toeneemt. Vandaar ook de slogan "LID VAN MIERLO-HOUT BEN JE NIET EVEN MAAR VOOR HET LEVEN".

  Het Hoofdbestuur