• Mededeling van de voorzitter...

    Beste Leden van RKSV Mierlo-Hout,

    Zoals bekend heb ik de afgelopen jaren tijdens onze Algemene Ledenvergaderingen regelmatig aangegeven dat ik wilde stoppen als voorzitter maar wel met de bepaling dat er eerst een goede opvolger moest zijn .Tot op heden heeft het zoeken naar mijn opvolger door mijzelf en onder meer de andere bestuursleden geen resultaat gehad. Bij jullie ( onze leden )  had dit kennelijk geen prioriteit want ook door jullie zijn geen kandidaten voorgesteld of aangemeld.

    Gezien de veranderde persoonlijke  omstandigheden ( o.a. door mijn hartoperatie van 29 maart 2022 ) heb ik nu  besloten om op 01-01-2023 de voorzittershamer neer te leggen. In september 2006 ben ik op verzoek van Pieter Vervoort de toenmalige voorzitter gestart als secretaris. Na het stoppen van Pieter in November 2010 werd mij verzocht om Voorzitter te worden.

    Aan dit verzoek heb ik toen met ingang van 01-01-2011 gevolg gegeven en op 01-01-2023 ben ik dus 12 jaar jullie voorzitter geweest.  Een mooie maar ook moeilijke taak die ik met liefde voor de club heb ingevuld. Nu is het echter tijd om te stoppen en ik hoop dat er iemand op zal staan om mijn taak over te nemen. Hierbij mijn verzoek dus aan jullie, en vooral aan de jeugdige leden, sta op en zorg voor het behoud en voortbestaan van deze mooie vereniging.

    Paul Lambrechts