• Nieuws m.b.t. Sponsoring

    Zoals bekend is het bedrijf Heesmans Installatie Techniek B.V. sedert 2019 sponsor van al onze jongens elftallen. Deze sponsoring wordt door ons erg gewaardeerd en wij delen jullie met gepaste trots nu mede dat Heesmans Installatie Techniek B.V. de sponsoring van onze vereniging heeft gecontinueerd en een nieuw sponsorcontract heeft gesloten tot 30 juni 2023. Tevens is wederzijds de intentie uit gesproken om  na 2023 de sponsoring te evalueren en mogelijk verder uit te breiden. Op de foto de heer M. van Melis van Heesmans Installatietechniek B.V. en onze voorzitter na ondertekening van het nieuwe contract.

    Mededeling Hoofdbestuur.

    Sedert het vertrek van Jan Lijten ontbrak in ons bestuur een penningmeester. Na de afgelopen periode diverse personen hiervoor te hebben gevraagd kunnen wij u mede delen dat Pierre Claassen (foto zie clubgegevens) momenteel deze functie als kandidaat bestuurslid uitvoert. Op de komende Ledenvergadering zal Pierre zich verkiesbaar stellen als nieuwe penningmeester voor onze vereniging.

    Het Hoofdbestuur