• Maatregelen inzake coronavirus en R.K.S.V. Mierlo-Hout (update 9-6-2020)...

  Beste ouder(s)/verzorger(s), leden en betrokkenen van R.K.S.V. Mierlo-Hout,

  Vandaag, maandag 23 maart jl., heeft het Kabinet extra maatregelen getroffen inzake de bestrijding van het coronavirus in Nederland. Op basis van deze (extra) maatregelen wil het Hoofdbestuur van R.K.S.V. Mierlo-Hout het volgende mededelen.

  Besloten is dat t/m maandag 1 juni aanstaande geen trainingen, (oefen)wedstrijden, (grote) bijeenkomsten, vergaderingen en overleggen plaats vinden op ons sportpark. Ook blijft onze kantine dicht tot deze datum.

  Aangezien er veel commissies en organisaties binnen onze vereniging een evenement(en), activiteit(en) of andere zaken aan het regelen zijn willen jullie graag, via dit artikel, hiervan op de hoogte brengen (de laatste update vind je onderaan dit artikel):

  Update 23-03-2020:

  • Het Hoofdbestuur houdt alles nauwlettend in de gaten en volgt alles op de voet. Belangrijke beslissingen aangaande ons sportpark en onze vereniging worden zo snel mogelijk gecommuniceerd. 
  • Het sportpark is tot en met deze datum gesloten. Het is niet toegestaan om het sportpark te betreden. Vanavond is door het Kabinet bekendgemaakt dat er sprake is van een intelligente lockdown en als deze overtreden wordt er voor Nederlandse begrippen forse boetes aan verbonden zijn.  
  • De vrijwilligersavond welke gepland stond op zaterdag 4 april aanstaande kan geen doorgang vinden. Het Hoofdbestuur kijkt of dit wellicht later in het jaar plaats zou kunnen vinden. 
  • De organisatie van het Jeugdkamp heeft moeten besluiten dat het Jeugdkamp dit jaar geen doorgang kan vinden. Het Jeugdkamp 2020 komt hiermee dus te vervallen. De organisatie neemt binnenkort contact op met de ouders(s) en/of verzorger(s) van de ingeschreven pupillen voor de verdere afhandeling.
  • De commissie voetbalzaken en wedstrijdzaken gaan intern bespreken wat voor effect en gevolgen dit heeft voor onze verenging en het verdere verloop van het huidige seizoen (2019-2020), maar ook voor het aankomende seizoen (2020-2021). Veel is voor hen ook (nog) onduidelijk net zoals bij jullie. Beide commissies doen hun uiterste best om dit zo snel mogelijk te communiceren. Gelieve te wachten met contact op te nemen, de commissies brengen jullie hiervan op de hoogte (via o.a. dit artikel).

   Update 24-03-2020:

  Het jubileumboek ‘Een eeuw amateurvoetbal’ welke besteld is via Helmondticket.nl of via de voorverkoop in kantine kan in overleg met ere-voorzitter en voorzitter van de jubileumcommissie Pieter Vervoort (06-53161956) in ontvangst worden genomen. Mocht je nog een jubileumboek willen kopen kan dit in de winkel van Wim Mulkens (Pastoor Elsenstraat 28, Mierlo-Hout).

  Update 31-03-2020:

  • Vandaag, dinsdag 31 maart jl., heeft het Kabinet de huidige maatregelen verlengd om de bestrijding van het coronavirus tegen te gaan. Na de persconferentie van het Kabinet heeft de KNVB een persbericht gepubliceerd inzake het amateurvoetbal. De KNVB heeft besloten dat competities amateurvoetbal niet hervat worden. Concreet houdt dit in dat het seizoen 2019-2020 niet uitgespeeld wordt en het seizoen hiermee ten einde is. Meer informatie kan gevonden op de webpagina van de KNVB: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat. 
  • Het Hoofdbestuur gaat op bespreken wat dit inhoudt voor ons sportpark en onze vereniging. Op dit moment kunnen we hier geen concreet antwoord op geven. Zodra hier meer duidelijkheid over is worden jullie hierover geïnformeerd via o.a. dit artikel.

   Update 04-04-2020

   Tegenwoordig is R.K.S.V. Mierlo-Hout ook te vinden op Instagram. Voeg ons toe via @rksvmierlohout om up-to-date te blijven van alles. Voor onze jeugdspelers, ook onze senioren mogen meedoen natuurlijk, gaan we enkele leuke thuisblijf challenges houden.

  • De commissie voetbalzaken en wedstrijdzaken heeft een nieuwe update. De volgende tijdsplanning wordt gehanteerd inzake de voorbereiding voor het seizoen 2020-2021. Let wel!: dit is onder voorbehoud en kan nog wijzigen!:
   • Op woensdag 17 juni vindt de bekendmaking van de elftallen plaats via de webpagina van Mierlo-Hout;
   • Tot vrijdag 10 juli kunnen trainers, leiders en/of ouders meer informatie inwinnen bij de commissie voetbalzaken hierover (indien noodzakelijk);
   • Tot maandag 24 augustus is er radiostilte, ofwel iedereen gaat van hun welverdiende vakantie genieten. Eventuele vragen worden dan ook niet beantwoord. Er zal dus echt niets gevraagd kunnen worden aan de groepsleiders gedurende deze periode, hiervoor jullie begrip!;
   • Vanaf maandag 24 augustus (week 35) wordt er weer gestart met de trainingen en start het voetbalseizoen 2020-2021;
   • De keeperstrainingen starten vanaf de 3de week van september.

  Update 21-04-2020

  • Vandaag, dinsdag 21 april jl., heeft de Rijksoverheid en het RIVM de huidige maatregelen verlengt en enkele maatregelen versoepelt, waaronder sport. Het Hoofdbestuur gaat samen met de Gemeente Helmond kijken welke invulling dit krijgt binnen onze gemeente, maar vooral wat dit betekent voor onze vereniging. Tot nader bericht blijft het sportpark (ook na 28 april) gesloten totdat er beslissing is genomen door het Hoofdbestuur en de Gemeente Helmond. Wanneer dit bekend is wordt dit kenbaar gemaakt via o.a. dit artikel. Dit bericht is van toepassing op onze pupillen t/m 12 jaar en onze junioren van 13 t/m 18 jaar. Voor senioren geldt dit niet en worden de huidige, verlengde maatregelen gehandhaaft. Meer informatie over de persconferentie van vandaag verwijzen wij naar de webpagina van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd. 

  Update 28-04-2020

  • Na overleg met gemeente Helmond, het Hoofdbestuur en de trainers/coaches is besloten dat de trainingen/sportactiviteiten hervat gaan worden in een aangepaste vorm. De exacte invulling wordt zo snel mogelijk kenbaar gemaakt via het protocol wat ter goedkeuring door de gemeente Helmond eerst goedgekeurd dient te worden. We starten vanaf maandag 4 mei aanstaande. Zodra het protocol is goedgekeurd wordt het online gezet en worden pupillen, junioren, trainers/coaches en ouder(s)/verzorger(s)/begeleider hiervan op de hoogte gesteld.

  Update 30-04-2020

  • Het protocol verantwoord sport (voor pupillen t/m 12 jaar en voor junioren van 13 t/m 18 jaar) is goedgekeurd door de gemeente Helmond wat inhoudt dat we mogen starten met de trainingen/sportactiviteiten op ons sportpark. Het protocol met de benodigde informatie kan elders op de webpagina gevonden worden. Houd je aan het protocol! Zo kunnen we op een goede en veilige manier wederom beginnen met het opstarten van de trainingen/sportactiviteiten in een aangepaste vorm (meer informatie in het protocol).

  update 06-05-2020 

  • Vandaag, woensdag 6 mei jl., heeft de Rijksoverheid de huidige maatregelen versoepelt inzake de bestrijding van het coronavirus, dit geldt ook voor sport en spel. Het Hoofdbestuur gaat samen met de Gemeente Helmond kijken welke invulling dit krijgt binnen onze gemeente, maar vooral wat dit betekent voor onze vereniging. Tot nader bericht mag de leeftijdscategorie van 18 jaar en ouder niet deelnemen aan trainingen/sportactiviteiten op ons sportpark. Wanneer er meer bekend is over dit onderwerp wordt dit kenbaar gemaakt via o.a. dit artikel. De huidige regeling wat betreft pupillen t/m 12 jaar, junioren van 13 t/m 18 jaar en kabouters blijven voorlopig van kracht. 
  • Daarnaast heeft de Rijksoverheid besloten dat verenigingskantines gesloten dienen te blijven tot 1 september aanstaande. Dat betekent dat onze kantine gesloten is tot 1 september aanstaande of tot nader bericht.
  • Tevens heeft de Rijksoverheid besloten dat naar verwachting na 1 september aanstaande alle contactsporten weer mogelijk zijn voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek. 
  • Meer informatie over de persconferentie van vandaag verwijzen wij naar de webpagina van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand. 

  Update 30-05-2020

  • Afgelopen woensdag 27 mei jl. heeft de Rijksoverheid wederom een aantal verruimingen aangekondigd welke ook van toepassing zijn voor ons sportpark en onze vereniging. Het Hoofdbestuur heeft deze mogen ontvangen en heeft de volgende standpunten ingenomen:
  • Het protocol verantwoord sporten blijft zoals deze bekend is en wordt niet gewijzigd op het volgende punt na: junioren t/m 18 jaar mogen tijdens het sporten weer gewoon spelcontact hebben. Hiermee komt dit in lijn met de pupillen t/m 12 jaar waarvoor dit al gold. Let wel, dit geldt niet voor trainers/coaches en volwassenen van 18 jaar en ouder ! Zij moeten ten alle tijde 1,5 meter afstand houden, zowel van mede-trainers/coaches als van de spelers! De overige zaken blijven dan ook zoals deze bekend zijn en beschreven zijn in het protocol.
  • Vanaf 1 juli aanstaande mogen verenigingskantines wederom hun deuren openen. Voorlopig geldt dit nog niet voor onze kantine. Deze blijft tot nader orde gesloten. In een later stadium komen we hier op terug.
  • Het seizoen loopt bijna tegen het einde. Er mag t/m donderdag 11 juni aanstaande getraind worden (volgens het trainingsschema van het protocol verantwoord sporten), daarna gaat de zomerstop in. Voor de Kabouters is de laatste training op zaterdag 13 juni aanstaande. Daarna is het sportpark voor iedereen gesloten. Mochten de kunstgrasvelden eerder dan bovenstaande data vervangen worden wordt die datum gehanteerd (dit is nog niet bekend).
  • De start van seizoen 2020/2021 en bijhorende zaken kunnen gevonden worden bij de update van 04-04-2020 (let wel, dit kan nog wijzigen!). 

  Update 09-06-2020 

  • Zoals bekend worden onze beide kunstgrasvelden vervangen voor nieuwe, uitstekende velden, ook zal de verlichting bij deze velden vervangen worden door nieuwe LED-verlichting. De voorbereiding zijn door de gemeente Helmond al getroffen en dat houdt het volgende in:
   • Per vandaag, dinsdag 9 juni 2020, kan er niet meer getraind worden. Dit houdt in dat alle trainingen in alle leeftijdscategorieën dan ook per direct stil worden gezet en dat er niet meer getraind kan worden!
   • Alle overige geplande activiteiten op ons sportpark komen hierdoor ook te vervallen.
   • Het sportpark is daarom dan ook tot nader orde volledig gesloten!
  • De verwachting is dat eind juli de kunstgrasvelden vervangen zijn en dat de LED-verlichting is geplaatst. 
  • De communicatie rondom de start van het seizoen 2020/2021 wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd. De richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de KNVB/NOC*NSF worden hierin vanzelfsprekend meegenomen.

  We verzoeken eenieder dan ook om geen contact op te nemen met de verantwoordelijke van de commissie(s) of de commissie(s) zelf. Zij lichten jullie in wanneer er iets nieuws te melden is. Dit gebeurt via o.a. dit artikel wat continu wordt geüpdatet. Wij vragen hiervoor jullie begrip!

  Voor meer informatie over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij jullie naar de webpagina van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus of naar de webpagina van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. De ontwikkelingen van de KNVB kunnen op de volgende webpagina gevonden worden: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus. 

  Nogmaals, we moeten met iedereen de verantwoordelijkheid nemen, maar vooral verstandig handelen. Neem geen onnodige risico’s, niet voor uzelf, uw kind(eren) of anderen. Blijf gezond en houd 1,5 meter afstand! 

  Met sportieve groet, Hoofdbestuur R.K.S.V. Mierlo-Hout en alle betrokken commissies