• Voortgang vervanging kunstgrasvelden...

    Op 8 juni a.s. zal worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden om onze kunstgrasvelden te vervangen.

    Vanaf 9 juni worden de huidige velden verwijderd en kunnen wij ze dus niet meer gebruiken. Eind juli 2020 zal de laatste keuring plaats vinden en daarna kunnen de velden worden gebruikt.

    Naast het feit dat wij straks de beschikking hebben over 2 uitstekende kunstgrasvelden zal ook de verlichting bij deze velden worden vervangen door LED-verlichting.

    Indien noodzakelijk  zullen wij u regelmatig informeren omtrent de voortgang van de werkzaamheden.

    Het Hoofdbestuur.