• Protocol verantwoord sporten voor pupillen t/m 12 jaar en junioren van 13 t/m 18 jaar en volwassenen van 18 jaar en ouder

  Update: Protocol verantwoord sporten (voor pupillen t/m 12 jaar en junioren van 13 t/m 18 jaar een volwassen van 18 jaar en ouder)

  Beste pupillen, junioren, senioren, dames, trainers/coaches en ouder(s)/verzorger(s)/begeleider,

  Tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april jl. heeft de Rijksoverheid en het RIVM de huidige maatregelen verlengt en enkele maatregelen versoepelt. Eén van de versoepelingen is op het gebied van sport voor de jeugd. Voor onze vereniging is dit van toepassing voor onze pupillen t/m 12 jaar en voor onze junioren van 13 t/m 18 jaar.

  Tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei jl. heeft de Rijksoverheid de huidige maatregelen verlengt en enkele maatregelen versoepelt. Eén van de versoepelingen is op het gebied van sport en sxpel voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Voor onze vereniging is dit van toepassing voor onze senioren- en dameselftallen. 

  Reeds hebben wij onze trainers/coaches gevraagd en hoe zij hier tegenover staan. Het meerendeel is positief en vandaar dat wij de trainingen/sportactiviteiten vanaf maandag 4 mei aanstaande wederom opstarten in aangepaste vorm voor pupillen t/m 12 jaar en junioren van 13 t/m 18 jaar. Vanaf maandag 11 mei aanstaande geldt dit voor onze Kabouters en volwassenen van 18 jaar en ouder. Let wel, ons sportpark blijft buiten deze trainingsdagen en tijden gesloten!

  Het Hoofdbestuur heeft in overleg en samenwerking met de gemeente Helmond een protocol gemaakt welke ten alle tijden gehonoreerd dient te worden. Wanneer dit niet opgevolgd wordt kan dit consequents hebben (zie protocol).

  In het protocol kan uitgebreid gevonden worden wanneer er getraind kan worden en hoe laat (dit kan afwijken van de trainingsdagen en tijden die je normaliter gewend bent) en hoe er gehandeld dient te worden tijdens het opnieuw opstarten van de trainingen/sportactiviteiten (verantwoord sporten). Dit protocol dient dan ook ten alle tijden in acht genomen worden.

  • Je traint met je huidige elftal. Het is niet toegestaan om pupillen en/of junioren van andere elftallen te vragen om mee te doen (ook niet ter voorbereiding voor het volgende seizoen en/of selectieprocedures). De trainingen/sportactiviteiten staan in het teken van plezier en ontspanning, niet voor prestatie;
  • Wanneer een trainer/coach niet wenst te trainen wordt het elftal dan ook niet ingedeeld (zie appendix 3 en 4 van het protocol). We dienen dit te accepteren en te respecteren. Deze pupillen en/of junioren kunnen dus niet aansluiten bij een ander elftal. Echter mogen vaste ouders/verzorgers dit overnemen (zie protocol voor meer informatie);
  • Het kan zijn dat jouw elftal maar één keer per week kan trainen en sommige elftallen twee keer week. Helaas is dit niet anders en dit dient dan ook geaccepteerd en gerespecteerd te worden. Het kan zijn dat dit later alsnog wordt aangepast, wanneer dit het geval worden jullie hier zo snel mogelijk over ingelicht ander blijft het schema (zoals in appendix 3 en 4 van het protocol is beschreven) gehandhaafd; 
  • Wanneer een ouder, verzorger of begeleider van een pupil of junior het niet verantwoordt vindt om te trainen dient dit ook geaccepteerd en gerespecteerd te worden (zie kopje pupillen, junioren en ouder(s)/verzorger(s)/begeleider van het protocol);
  • Wanneer een pupil uitkomt in een JO13/MO13-elftal, maar al 13 jaar oud is dient deze aan te sluiten bij de eerstvolgende leeftijdscategorie (dus een JO15/MO15-elftal). Dit geldt als de enige uitzondering op de bovenstaande regel(s).

  Dit bericht is niet van toepassing voor onze senioren, daar waar de huidige verlengde maatregelen door de Rijksoverheid gehandhaafd blijven. Dit geldt ook niet voor onze Kabouters aangezien de voorschriften van het RIVM hier niet gewaarborgd kunnen worden. 

  Het protocol voor verantwoord sporten (voor pupillen t/m 12 jaar en junioren van 13 t/m 18 jaar en volwassenen van 18 jaar en ouder) kan HIER gevonden worden. 

  Meer informatie over de persconferentie en de versoepeling van sporten voor jeugd en volwassen verwijzen wij naar de webpagina van de Rijksoverheid:

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd 

  en https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand. 

  Nogmaals, houd je aan het protocol! Zo kunnen we op een goede en veilige manier wederom beginnen met het opstarten van de trainingen/sportactiviteiten in een aangepaste vorm (meer informatie in het protocol).

  Met sportieve groet,
  Hoofdbestuur R.K.S.V. Mierlo-Hout en de betrokken commissies