• Maatregelen inzake coronavirus en R.K.S.V. Mierlo-Hout (update 24-03-2020)...

  Beste ouder(s)/verzorger(s), leden en betrokkenen van R.K.S.V. Mierlo-Hout,

  Maandag 23 maart jl., heeft het Kabinet extra maatregelen getroffen inzake de bestrijding van het coronavirus in Nederland. Op basis van deze (extra) maatregelen wil het Hoofdbestuur van R.K.S.V. Mierlo-Hout het volgende mededelen.

  Besloten is dat t/m maandag 1 juni aanstaande geen trainingen, (oefen)wedstrijden, (grote) bijeenkomsten, vergaderingen en overleggen plaats vinden op ons sportpark. Ook blijft onze kantine dicht tot deze datum.

  Aangezien er veel commissies en organisaties binnen onze vereniging een evenement(en), activiteit(en) of andere zaken aan het regelen zijn willen jullie graag, via dit artikel, hiervan op de hoogte brengen (de laatste update vind je onderaan dit artikel):

  Update 24-3-2020:

  • Het Hoofdbestuur houdt alles nauwlettend in de gaten en volgt alles op de voet. Belangrijke beslissingen aangaande ons sportpark en onze vereniging worden zo snel mogelijk gecommuniceerd. 
  • Het sportpark is tot en met deze datum gesloten. Het is niet toegestaan om het sportpark te betreden. Vanavond is door het Kabinet bekendgemaakt dat er sprake is van een intelligente lockdown en als deze overtreden wordt er voor Nederlandse begrippen forse boetes aan verbonden zijn.  
  • De vrijwilligersavond welke gepland stond op zaterdag 4 april aanstaande kan geen doorgang vinden. Het Hoofdbestuur kijkt of dit wellicht later in het jaar plaats zou kunnen vinden. 
  • De organisatie van het Jeugdkamp heeft moeten besluiten dat het Jeugdkamp dit jaar geen doorgang kan vinden. Het Jeugdkamp 2020 komt hiermee dus te vervallen. De organisatie neemt binnenkort contact op met de ouders(s) en/of verzorger(s) van de ingeschreven pupillen voor de verdere afhandeling.
  • De commissie voetbalzaken en wedstrijdzaken gaan intern bespreken wat voor effect en gevolgen dit heeft voor onze verenging en het verdere verloop van het huidige seizoen (2019-2020), maar ook voor het aankomende seizoen (2020-2021). Veel is voor hen ook (nog) onduidelijk net zoals bij jullie. Beide commissies doen hun uiterste best om dit zo snel mogelijk te communiceren. Gelieve te wachten met contact op te nemen, de commissies brengen jullie hiervan op de hoogte (via o.a. dit artikel).

   Update 24-03-2020:

  • Het jubileumboek ‘Een eeuw amateurvoetbal’ welke besteld is via Helmondticket.nl of via de voorverkoop in kantine kan in overleg met ere-voorzitter en voorzitter van de jubileumcommissie Pieter Vervoort (06-53161956) in ontvangst worden genomen. Mocht je nog een jubileumboek willen kopen kan dit in de winkel van Wim Mulkens (Pastoor Elsenstraat 28, Mierlo-Hout).

  We verzoeken eenieder dan ook om geen contact op te nemen met de verantwoordelijke van de commissie(s) of de commissie(s) zelf. Zij lichten jullie in wanneer er iets nieuws te melden is. Dit gebeurt via o.a. dit artikel wat continu wordt geüpdate. Wij vragen hiervoor jullie begrip!

  Voor meer informatie over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij jullie naar de webpagina van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus of naar de webpagina van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. De ontwikkelingen van de KNVB kunnen op de volgende webpagina gevonden worden: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus. 

  Nogmaals, we moeten met iedereen de verantwoordelijkheid nemen, maar vooral verstandig handelen. Neem geen onnodige risico’s, niet voor uzelf, uw kind(eren) of anderen. Blijf gezond en houd 1,5 meter afstand! 

  Met sportieve groet,
  Hoofdbestuur R.K.S.V. Mierlo-Hout en alle betrokken commissies