• Algemene Ledenvergadering 2019

  Algemene Ledenvergadering. 

  Afgelopen maandag werd onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

  Het was deze keer een memorabele vergadering niet zo zeer door de gebruikelijk te behandelen agendapunten maar wel door het volgende: 

  • Adriaan van de Laar, Jan Lijten en Leon van Stiphout namen afscheid als Bestuurslid
  • De huldiging van Berry van de Westerlo voor 25 jaar lidmaatschap en Jurgen van de Ligt, Jan van Aerle, Freek van Bladel en Gertjan Neervens voor 40 jaar lidmaatschap
  • De benoeming van Patrick Verhoeven en Peter van de Kerkhof als nieuw bestuurslid en
  • De benoeming tot Lid van Verdienste van Leon van Stiphout en Bertie Verhoeven

  Daarnaast werd door onze voorzitter aangegeven dat er nog een aantal rollen zijn in te vullen in het Bestuur waaronder de niet onbelangrijke taken van Penningmeester en Secretaris. Hij deed dan ook een welgemeende oproep aan de leden ( en zeker de jongeren) om op te staan en iets voor de vereniging te gaan doen zodat onze vereniging de mooie vereniging kan blijven die we nu zijn.

  Omstreeks 21.30 uur werd de vergadering gesloten en vervolgens werd er nog gezellig een uurtje nagepraat door de aanwezige leden en genodigden.

  Het Hoofdbestuur