• Uitnodiging ALV op 18 november

  UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

  Beste leden / sportvrienden,

  Op maandag 18 november 2019 hopen wij ook u weer te mogen begroeten op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van RKSV Mierlo-Hout.

  De vergadering wordt gehouden in de kantine van ons sportpark “De Beemd “. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
  Vanaf 19.30 uur zijn alle leden van harte welkom.

  Het jaarverslag van voetbalzaken, het jaarverslag van de secretaris, het jaarverslag van de jubileumcommissie en het jaarverslag van de commissie dames- en meidenvoetbal zijn vanaf maandag 11 november 2019 op de Site te lezen.
  Leden die niet in staat zijn de notulen op Internet te lezen kunnen een verzoek indienen voor een exemplaar op papier.

  Het jaarverslag van de penningmeester en ook de begroting zal tijdens de vergadering gepresenteerd worden.
  Wij willen u nu alvast attenderen op een belangrijk onderwerp van deze avond namelijk de huldiging van een aantal jubilarissen waaronder enkele bekende en markante leden. Klik HIER voor de agenda.

  Wij hopen U op deze avond te mogen begroeten. Met vriendelijke sportgroet.

  Namens het Bestuur van RKSV Mierlo-Hout Frits Vliegenberg