• Algemene Ledenvergadering (ALV) en Jubilarissen

  Afgelopen maandag 19 november 2018 werd onze Algemene Ledenvergadering 2018 gehouden. Er werden, zoals te doen gebruikelijk, de voor de vereniging belangrijke items en de financiƫle stand van zaken besproken. Door de leden werd vervolgens decharge verleend voor het door het Hoofdbestuur gevoerde beleid. Ook werd door erevoorzitter Pieter Vervoort een presentatie verzorgd van de te verwachten festiviteiten i.v.m. het 100-jarig jubileum. Op 20-01-2018 start het feestjaar en tot en met 18-01-2020 zal er regelmatig een activiteit plaats vinden.

  Ook werden er wederom zoals al jarenlang een goed gebruik is op sportpark "de Beemd " deze avond een aantal jubilarissen voor hun langdurig lidmaatschap gehuldigd. Dit jaar betrof het de onderstaande personen :

  25 jarig lidmaatschap:
  Danny van Hout  Han de Fockert Roy van Ruth Wim Meulendijks

  40 jarig lidmaatschap:
  Albert Hendriks Willie van Doren

  50 jarig lidmaatschap:
  Renee Klaassen Ton Hendriks

  Iedere jubilaris werd door de voorzitter Paul Lambrechts persoonlijk toegesproken en vervolgens werd  hen onder applaus van de overige aanwezige leden, het bijbehorende speldje opgespeld, alsmede een cadeaubon overhandigd.

  Dat Mierlo-Hout een vereniging is waar het kennelijk goed toeven is moge blijken uit het feit dat het aantal jubilarissen jaarlijks alleen maar toeneemt. Vandaar ook de slogan:

  LID VAN MIERLO-HOUT BEN JE NIET EVEN MAAR VOOR HET LEVEN. 

  Het Hoofdbestuur