• Raymond Koenraadt ook volgend seizoen Hoofdtrainer

    Na onderling overleg hebben zowel trainer Raymond Koenraadt als het Bestuur het vertrouwen in elkaar uitgesproken voor een verdere samenwerking en derhalve het contract voor een jaar verlengd. Door de wijze van spelen en de behaalde resultaten zijn beide partijen ervan overtuigd dat een continuering van deze samenwerking een goede zaak is.

    Raymond is er samen met zijn technische staf en het begeleidingsteam in geslaagd om bij Mierlo-Hout een goed werk- en belevingsklimaat te creëren.

    Het Hoofdbestuur